دکتر حبیب سهرابی جراح زیبایی بینی در تهران

عمل زیبایی بینی در تهران

جراحی بینی استخوانی

جراحی بینی استخوانی در تهران
 • نمونه بینی های استخوانی
 • دانستنی های قبل از عمل
 • مصاحبه با بیماران
 • مراحل عمل

جراحی بینی گوشتی

جراحی بینی گوشتی در تهران
 • نمونه عمل های بینی گوشتی
 • نکات مهم قبل از عمل جراحی
 • نظر بیماران
 • مراقبت های بعد از عمل

جراحی بینی طبیعی

عمل بینی طبیعی در تهران
 • نمونه بینی های طبیعی
 • دانستنی های قبل از عمل
 • ویدیو نظرات بیماران
 • نکات مهم بعد از عمل

جراحی بینی عروسکی

 • نمونه های عروسکی
 • مصاحبه با بیماران
 • شرایط قبل از عمل
 • مجموعه نکات بعد از عمل
دکتر حبیب سهرابی

دکتر حبیب سهرابی

_

دارای برد تخصصی در ایران

بیش از 20 هزار عمل جراحی موفق

عضو انجمن جراحان گوش وگلو وبینی وجراحی سر وگردن ایران

عضو انجمن راینولوژی ایران

نمونه کارهای اخیر

رضایت مشتری ها